پایگاه اطلاع رسانی پرستاری
تبليغات سايت

 

 

  عنوان آگهی :

آگهي استخدام پيماني 483 نفر دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران 

  تاریخ شروع :

13/09/1386 

  مهلت تا تاریخ :

24/09/1386 

  تعداد کل ثبت نام شده :

48 

  خلاصه :

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران جهت تامين نيروي انساني مورد نياز خود طبق مفاد آئين‌ نامه اداري ، استخدامي و تشكيلاتي كارمندان غير هيات علمي دانشگاه تعداد 483 نفر از افراد واجد شرايط را از طريق برگزاري آزمون عمومي مصاحبه تخصصي و عملي و طي مراحل گزينش بصورت پيماني براي خدمت در واحدهاي تابعه مستقر در شهر تهران و شهرستانهاي ري و اسلامشهر استخدام مي‌نمايد.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جنسیت و شرایط سنی، متناسب با هر رشته شغلی تعریف شده است.      

 

دانشگاه علوم پزشكي تهران

  

  

تهران

ري

اسلامشهر

  

 

ردیف

عنوان شغل

ثبت نام

مقطع

رشته

مرد

زن

کل

ثبت نام شده زن

ثبت نام شده مرد

کل ثبت نام شده

1

پرستار

ثبت نام

ليسانس

فوق ليسانس

پرستاري

**

**

250

7

0

7

2

كارشناس آزمايشگاه

ثبت نام

ليسانس

فوق ليسانس

علوم آزمايشگاهي

شيمي كاربردي

ميكروب شناسي

ايمني شناسي

فيزيك پزشكي

شيمي آلي

**

**

40

11

4

15

3

كارشناس راديولوژي

ثبت نام

ليسانس

فوق ليسانس

راديولوژي

**

**

22

2

0

2

4

كاردان هوشبري

ثبت نام

فوق ديپلم

هوشبري

**

**

16

0

1

1

5

كارشناس امور توانبخشي

ثبت نام

ليسانس

فوق ليسانس

فيزيوتراپي

كاردرماني

**

**

9

2

1

3

6

كارشناس بهداشت محيط

ثبت نام

ليسانس

فوق ليسانس

بهداشت محيط

بهداشت حرفه اي

3

**

3

0

1

1

7

مسئول پذيرش و مدارك پزشكي

ثبت نام

ليسانس

فوق ليسانس

مدارك پزشكي

**

**

30

0

0

0

8

كارشناس امور دانشجويان

ثبت نام

ليسانس

فوق ليسانس

مديريت و برنامه ريزي آموزشي

برنامه ريزي آموزشي

تكنولوژي آموزشي

**

**

1

0

0

0

9

كارشناس سمعي و بصري

ثبت نام

ليسانس

تكنولوژي آموزشي

برق (الكترونيك)

**

**

2

1

0

1

10

كارشناس آمار موضوعي

ثبت نام

ليسانس

فوق ليسانس

آمار

آمار كاربردي

**

**

8

1

0

1

11

كارشناس برنامه و بودجه

ثبت نام

 

ليسانس

فوق ليسانس

اقتصاد

توسعه اقتصادي و برنامه ريزي

برنامه ريزي سيستم هاي اقتصادي

علوم اقتصادي

مديريت اقتصادي

**

**

4

0

1

1

12

مهندس تجهيزات پزشكي

ثبت نام

ليسانس

فوق ليسانس

مهندسي پزشكي

الكترونيك

4

**

4

0

0

0

13

مهندس راه و ساختمان

ثبت نام

ليسانس

فوق ليسانس

عمران (عمران)

**

**

1

0

0

0

14

مهندس برق

ثبت نام

ليسانس

فوق ليسانس

برق گرايش قدرت

**

**

2

0

0

0

15

مهندس تاسيسات

ثبت نام

ليسانس

فوق ليسانس

مهندسي مكانيك گرايش حرارت و سيالات

**

**

1

0

0

0

16

كارشناس تحليلگر سيستم

ثبت نام

ليسانس

فوق ليسانس

مهندسي كامپيوتر (نرم افزار)

مهندسي صنايع با گرايش برنامه ريزي و تحليل سيستم ها

مهندسي كامپيوتر (سخت افزار)

**

**

9

2

0

2

17

كارشناسي بررسي عمليات

ثبت نام

فوق ليسانس

مهندسي صنايع با گرايش برنامه ريزي و تحليل سيستم ها

توسعه اقتصادي و برنامه ريزي

**

**

1

0

0

0

18

كارگزين

ثبت نام

ليسانس

فوق ليسانس

مديريت صنعتي

مديريت بازرگاني

مديريت دولتي

مديريت اجرايي

مديريت و برنامه ريزي آموزشي

مديريت بازرگاني

**

**

17

2

3

5

19

حسابدار

ثبت نام

ليسانس

فوق ليسانس

حسابداري

حسابرسي

**

**

35

1

0

1

20

مسئول خدمات مالي

ثبت نام

ليسانس

حسابداري

حسابرسي

**

**

20

1

1

2

21

مسئول گزينش

ثبت نام

ليسانس

فوق ليسانس

مديريت اجرائي

مديريت دولتي

مديريت اداري

مديريت و برنامه ريزي آموزشي

مديريت

مديريت بازرگاني

مديريت پرسنلي

مديريت سيستم و بهره‌وري

مديريت آموزشي

مديريت بيمه

مديريت سيستم ها

امور اداري و مديريت

معارف اسلامي و مديريت (مالي ، بازرگاني ، صنعتي )

مردم شناسي

تحقيق در ارتباطات اجتماعي

ارتباطات علوم اجتماعي

روانشناسي باليني

حقوق

مديريت خدمات اداري

3

2

5

6

0

6

22

مسئول خدمات اداري

ثبت نام

ليسانس

مديريت دولتي

مديريت اجرايي

مديريت اداري

مديريت و برنامه ريزي آموزشي

مديريت

مديريت بازرگاني

مديريت پرسنلي

مديريت سيستم و بهره‌وري

مديريت آموزشي

مديريت بيمه

مديريت سيستم ها

امور اداري و مديريت

معارف اسلامي و مديريت (مالي ، بازرگاني ، صنعتي )

مديريت خدمات اداري

1

1

2

0

0

0

23

مسئول دفتر

ثبت نام

ليسانس

مديريت دولتي

مديريت اجرايي

مديريت اداري

مديريت و برنامه ريزي آموزشي

مديريت

مديريت بازرگاني

مديريت پرسنلي

مديريت سيستم و بهره‌وري

مديريت آموزشي

مديريت بيمه

مديريت سيستم ها

امور اداري و مديريت

معارف اسلامي و مديريت (مالي ، بازرگاني ، صنعتي )

مردم شناسي

تحقيق در ارتباطات اجتماعي

ارتباطات علوم اجتماعي

روانشناسي باليني

مديريت خدمات اداري

1

**

1

0

0

0

   

 اشتراک گذاري در فيسبوکاشتراک گذاري در گوگل پلاساشتراک گذاري در توييتراشتراک گذاري در ياهواشتراک گذاري در لينکدين
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید