پایگاه اطلاع رسانی پرستاری
تبليغات سايت
1
 توصيه هاي زيز جهت پيشگيري از انتقال سل در سيستمهاي مراقبت بهداشتي
 
2
 روش كار ومراقبت از بيمارري سل وپس از جمع آوري نمونه خلط جهتAFB  وكشت
 
3
 آموزش حين ترخيص براي بيمارانيكه تحت عمل جراحي ديسك كمر قرار دارند0
 
4
 آموزش حين ترخيص براي بيمار با عمل جراحي هيستركتومي
 
5
 توصيه هاي تغذيه اي براي بيماران همودياليزي
 
6
 آموزش طرز استفاده از داروهاي چشمي
 
7
 آموزشهاي حين ترخيص براي بيماران با تشخيص فلج بل
 
8
 آموزشهاي حين ترخيص براي بيماران با تشخيص كوليت استراتيو
 
9
 آموزشهاي حين ترخيص براي بيماران با عمل شكستگيهاي گردن ، استخوان بازو
 
10
 آموزشهاي حين ترخيص براي بيماران با عمل شكستگي كلاويكول (شانه )
 
11
 آموزشهاي حين ترخيص براي بيماران با عمل كليسيستكتومي (برداشتن كيسه صفرا
 
12
 آموزشهاي حين ترخيص براي بيمارانيكه تحت عمل جراحي تيروئيد كتومي ( برداشتن غده تيروئيد قرار گرفته اند 0
 
13
 آموزشهاي حين ترخيص براي بيماران با عمل ايلئوستومي وكلستومي
 
14
 آموزشهاي حين ترخيص براي بيماران با عمل اسپلينكتومي ( برداشتن طحال )
 
15
 بيماران دچار شكستگي كه با كشش پوستي يا  كشش اسكلتال مرخص مي گردند0
 
16
 آموزشهاي حين ترخيص براي بيماران ( با عمل ديورتيكوليت )
 
17
 آموزشهاي حين ترخيص براي بيماران با عمل سندرم كارپال تونل
 
18
 آموزشهاي حين ترخيص براي بيماران با عمل پروستاتكتومي ( برداشتن پروستات )
 
19
 آموزشهاي حين ترخيص براي بيماران با عمل همورئيد (بواسير )
 
20
 آموزشهاي حين ترخيص براي بيماران مبتلا به سنگ كليوي
 
21
 آموزشهاي حين ترخيص براي بيماران با عمل فتق
 
22
 آموزشهاي حين ترخيص براي بيماران با عمل شكستگي تنه استخوان بازو
 
23
 آموزش مراقبتهاي شخصي در منزل براي بيماران با عمل كاتاراكت (آب مرواريد )
 
24
 آموزشهاي حين ترخيص براي بيماران با تشخيص پريتونيت كه تحت عمل جراحي لاپاراتومي قرار گرفته اند0
 
25
 آموزشهاي حين ترخيص براي بيماران با عمل آپاندكتومي (برداشتن آپانديس )
 
26
 آموزشهاي حين ترخيص براي بيماراني كه تحت عمل جراحي كيست پيلونيدال ويا فيستول آنال و يا آبسه ركتال قرار گرفته اند 0
 
27
 آموزشهاي حين ترخيص براي بيماران با عمل شكستگيهاي آرنج ( قسمت ديستال استخوان بازو )
 
28
 آموزشهاي حين ترخيص براي بيماران با عمل تانسيلكتومي (برداشتن لوزه )
 
29
 آموزشهاي حين ترخيص براي بيماران با عمل ترميم شكستگي مفصل ران
 
30
 آموزشهاي حين ترخيص براي بيماران با عمل شكستگيهاي مچ دست (كاليس)
 
31
 نقايص نورولوژيك سكته مغزي : تظاهرات واقدامات پرستاري
 
32
 آموزش مصرف قرص وارفارين
 
33
 آموزش ورزشهاي محدوده طبيعي حركات
 
34
 آموزش حين ترخيص براي بيمار با تشخيص بيماريهاي انسدادي ريوي مزمن
 
35
 آماده نمودن ونحوه تزريق انسولين
 
36
 آموزش حين ترخيص براي بيماران با تشخيص ديابت
 
37
 آموزش مراقبت از پاها براي بيماران ديابتي
 
38
 آموزشهاي حين ترخيص براي بيماران با تشخيص براي بيماران با تشخيصكم خوني فقر آهن 
 
39
 آموزشهاي حين ترخيص براي بيماران با تشخيص كم خوني از نوع آپلاستيك
 
40
 آموزش مراقبت در منزل از بيماران مبتلا به سكته مغزي (  CVA)
 
41
 آموزشهاي حين ترخيص براي بيماران با تشخيص ترومبوز وريد عمقي ( DVT)
 
42
 آموزش حين ترخيص براي بيمار با تشخيص آسم
 
43
 آموزشهاي حين ترخيص براي بيماران كه عضو گچ گرفته دارند0
 
44
 تدابير پرستاري پس از عمل شكستگي مفصل ران
 
45
 آموزش دادن غذا با سوند معده
 
46
 غذا دادن از طريق سوند معده
 
47
 ساكشن كردن لوله تراكيوستومي يا لوله داخل ناي
 
48
 تدابير پرستاري در تراكشن (كشش) 


اشتراک گذاري در فيسبوکاشتراک گذاري در گوگل پلاساشتراک گذاري در توييتراشتراک گذاري در ياهواشتراک گذاري در لينکدين
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید